Handelsbetingelser

Kapteina
Trinnerupvej 9, 9575
CVR nr.: 36580232
Telefon: +45 25318001
E-mail: kontakt@kapteina.dk

Tilbud og samarbejde

Handelsbetingelser indgåes ved samarbejde med Kapteina når kunden accepterer en kontrakt eller et tilbud ved eksempelvis i email korrespondance eller samtale udtrykkeligt at igangsætte projektet eller opgave. Et eksempel kunne være, “Vi accepterer tilbuddet”, “Du må gerne gå i gang” eller tilsvarende.

Med mindre andet er aftalt må Kapteina benytte al udarbejdet materiale til reference på hjemmeside og i egen markedsføring.

Fakturering og betaling

Følgende betingelser er gældende, såfrem der ikke er aftalt andre forhold vedr. fakturering og betaling skriftligt forud arbejdsgang.

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er oplyst.

Timer faktureres ved påbegyndt halve time, timeprisen for 2023 er 380 dkk ekskl. moms pr. time, med et 50% tillæg ved aften/nat eller weekend/helligdag.

Alle faktura fremsendes til den af kunden oplyste emailadresse.

Betalingsfrist for alle faktura er 8 dage, med mindre andet er aftalt.

Overskrides betalingsfristen vil der pålægges et rykkergebyr på 150 kr. pr. påmindelse.

Ved større projekter(alt over 10.000 kr ekskl. moms) opdeles afregningen som udgangspunkt i to dele af 50%, en som betales forud arbejdsgang og en som betales ved levering. Med mindre andet er aftalt.

Fakturering for hosting beskrives under afsnittet Hosting.

Skulle en kunde ønske at afbryde eller midlertidigt stoppe arbejdet på en opgave eller større projekt til fast pris, så faktureres det fulde aftalte beløb som udgangspunkt, med mindre andet aftales. Alle projekter som er sat på pause opbevares som udgangspunkt i 6 måneder, og kan genoptages med eventuelle korrektioner til prisleje alt efter nye ønsker til projektet, prisjusteringer mm.

Copyright

Kapteina frasiger sig et hvert ansvar for enhver form for overtrædelse af copyright og ophavsret for materiale som er modtaget fra eller henvist til af kunden, eller personer tilknyttet projektet via kunden. Dette gælder fotos, illustrationer, tekst, design, logo og enhver anden type materiale som kunne bryde ophavsret eller copyright på andenvis.

Alt original design af Kapteina tilhører kunden ved endelig levering/afregning. Alle udkast, designforslag og/eller materiale som ikke bliver brugt, vil ikke tilhøre kunden.

Tilfredshedsgaranti

Som noget helt unikt tilbyder vi en fast pris inklusive fri korrektur indtil tilfredshed.

Den fri korrektur indtil tilfredshed gælder indenfor den aftaleramme som er opsat mellem Kapteina og kunden forud arbejdsgang, og dækker eksempelvis ikke over ikke-aftalte tilføjelser, udvidelser, ændringer eller ønsker, som ikke på forhånd har været aftalt i enten kontrakt eller email korrespondance.

Alle fravigelser fra de indledende aftalte rammer er altså ikke dækket af tilfredshedsgaranti.

Tilfredshedsgarantien er gældende indtil projektet er endeligt accepteret af kunden, og/eller lanceret på eksempelvis hjemmeside domæne, markedsføringskanaler mm.

Efter lancering af en hjemmeside eller webshop, yder vi 30 dages support til  rettelser eller mindre ændringer indenfor aftaleramme.

Hosting

Ved brug af en hosting aftale hos Kapteina accepteres følgende vilkår og betingelser:

Kapteina frasiger sig et hvert ansvar for de handlinger, informationer, varer eller ydelser som kunden profilerer på sin hjemmeside.

Alle hosting løsninger er med ubegrænset trafik. Dog med det forbehold at vi vil kunne begrænse trafikmængde med 1 måneds varsel

Alle hosting løsninger er med en begrænset mængde plads, udgangspunktet er 2.5 GB.

Kapteina foretager online backup på daglig, ugentlig og månedlig basis af WordPress installationer. Kapteina foretager én årlig fysisk backup af alle WordPress installationer. Kapteinas eksterne hosting leverandør foretager server backup, og hverken Kapteina eller leverandør kan holdes ansvarlig for potentielle endelige tab af data ved eksempelvis force majeur ( Krig, katastrofe, IT-angreb og lignende. )

Al hosting faktureres forud af 6 måneders periode, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Opsigelse af hosting skal ske senest 1 måned før udløb af aktive periode, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Driftsaftale

Ved brug af en drifts/service aftale med Kapteina til virksomhedens WordPress hjemmeside, så vil Kapteina sørge for at holde virksomhedens hjemmeside funktionel. Dette betyder at WordPress kerne, tema og plugins vil blive opdateret når kompabilitet mellem disse er 100% i følge udviklerne – dette for at sikre hjemmesidens integritet og funktionalitet.

Kapteina sørger for at rette alle fejl efter anvisning af kunden, dertil eventuelle smårettelser i op til maksimalt 1 times arbejdsgang pr. måned. Efterfølgende arbejde faktureres ved gældende timepris.

Hvis kunden selv arbejder i WordPress kontrolpanelet og foretager ændringer i opsætning, indstillinger eller lignende, så vil eventuelle udbedringer/rettelser af disse fejl kunne medføre ekstra udgift for kunden.

Ligeledes hvis kunden har en driftsaftale, men ikke en hosting aftale hos Kapteina, så vil de ændringer/forhold som kan tilknyttes dennes hosting, ikke kunne pålægges Kapteina. Dette kunne eksempelvis være serverhacking, nedbrud hos hostingen, spam eller lignende.

Al driftaftale faktureres forud.