Databehandleraftale – Webhosting & drift 

Kapteina
Trinnerupvej 9, 9575
CVR nr.: 36580232
Telefon: +45 25318001
E-mail: kontakt@kapteina.dk

Kapteina behandler som led i levering af hosting og drifts produkt til Kunden personoplysninger, jf. Forordning 2016/679 (”Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt:

Kapteina udfører følgende behandlinger for Kunden:

 • Opbevaring
 • Transmittering
 • Kopiering, herunder til og fra backup
 • Visning og ændring (i forbindelse med backup)
 • Opdatering af WordPress version
 • Opdatering af WordPress plugins
 • Opdatering af WordPresstema

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Hosting produkt leveret af Kapteina leveres fra anerkendt underleverandører i Danmark som overholder gældende databeskyttelseskrav i EU j.f Databeskyttelse i EU samt er DIN ISO/IEC 27001 certificeret i informationssikkerhed.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger, der er nødvendige for at Kapteina kan opfylde indgåede aftaler med Kunden jf. ovenfor, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Kapteina. Som minimum er Kapteina altid berettigede til at foretage følgende behandlinger:

 • Opbevaring
 • Transmittering
 • Kopiering, herunder til og fra backup
 • Visning og ændring (i forbindelse med backup)
 • Opdatering af WordPress version
 • Opdatering af WordPress plugins
 • Opdatering af WordPresstema

Hvis Kunden ikke instruerer Kapteina om andet, så er Kapteina berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.

Da der er tale om en selvbetjeningsløsning, accepterer Kunden, at Kapteina ikke er bekendt med hvilke kategorier af registrerede, Kapteina behandler oplysninger om. Kapteina har lagt til grund, at der Kapteina alene behandler personoplysninger for kunder og brugere og ikke andre typer af registrerede.

Kunden accepterer, at Kunden IKKE må anvende Produkterne til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da Produkterne ikke er indrettet hertil. Det er således alene Kundens ansvar, hvis Kunden anvender Produkterne i strid med disse handelsvilkår.

Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Kapteina behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Kapteina herom.

Databehandleraftale version 2023/2024